Yazar: admin

Vacip Kurbanı

Kurban Şükürdür. Bereket ise Paylaştıkça büyür.

Kurban; birliği, beraberliği, hali anlamayı, vefakârlığı ve paylaşmayı gösterir bize. Bir yetimin bir mahzun kalbin sevincine, mutluluğuna, samimi duasına ortak eder bizi.
Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine huzur, bizlere bereket sağlar.

Kurban; Bu bayram onlara da bayram. Kurban Bayramında kesilen kurbanları bir payı da fakirlere dağıtılmalıdır.

Kurbanınız, ocağında yemek pişiremeyen annelerin, evini geçindiremeyen boynu bükük babaların ve hayatında henüz et yememiş yetimlerin bulunduğu ihtiyaç sahibi bölgelere kesip ulaştırılmalıdır…

Kurban onlara da bayram olsun.

Kurban Kes ve Kardeşlerine Umut Ol!

Ayrıca adaklarınızı Ramazan ayı içinde kesmeniz ayrıca bir güzellik olacaktır..

 

Nafile Kurbanı

Adak, Akika, Şükür ve Şifa kurbanlarınızı kestirmek isterseniz, 15Dk.’da paketleyip teslim edebiliyoruz. Bağışlanan kurbanlar dilerseniz ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Kurbanlar, okullarda, yetimhanelerde sağlıklı koşullarda kesilerek ihtiyaç sahibi kimsesizlere ve yoksullara dağıtılmaktadır.

Dinimizde adak kurbanı kesmek vaciptir. Adak kurbanını Kurban Bayramı’nda kesilen kurbandan ayıran özellik, bir şeyin ya da bir şartın gerçekleşmesi üzerine kurbanın adanmasıdır. Kurban Bayramı’nda kesilen kurban ise dini vazifeyi yerine getirmek içindir.

Adak kurbanı fakirlere dağıtılır.

Akika kurbanı ise bir çocuk doğduğunda Allah’a şükran olarak kesilen kurbandır.

Şükür kurbanı, bir kimsenin istediğine ulaşması sonrası kesilen kurbandır. Ancak istediğine ulaşan kişi kurban adağında bulunmamışsa kesmek zorunda değildir.

Şifa kurbanı ise, hastalıktan kurtulmak için kurban kesilir fakirlere dağıtılır.

Kurban ibadeti için, vekaletleri alınan kurbanların kesimi ile ilgili İslami hassasiyetler bulunur.

Hayırseverlerin vekalet ettiği kurbanlıklar için, fakir bölgelerde bulunan en uygun hayvanların seçimi ile işe başlar. Kurbanlıklar tüm İslami hassasiyetlere uygun olarak kesilir. Daha sonra ihtiyaç sahipleri belirlenir ve kişilere ulaştırıyoruz.

Şükür Kurbanı

Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir.

Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir ancak keserse daha iyi olur

Ayrıca temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Haremeyn bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren kişi ve yakınları yiyebilir.

Adak, Akika ve Şükür kurbanlarınızı yıl boyunca GÜNLÜK olarak kestirip ihtiyaç sahiplerine sizin istediğiniz üzere dağıtıyoruz. Kurbanlar İslami kurallara uygun olarak kesilip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyoruz. Adak, Akika ve Şükür kurbanı kesildikten sonra istediğiniz kuruma teslim ediyoruz Kur’an Kursu, Talebe Yurdu, Aşevi, Dernek veya Vakıflar

NEDEN ADAK AKİKA ŞÜKÜR KURBANI?

Şükür kurbanı, adak kurbanı olmadığı için kesilen bu kurbanın etinden, şükür kurbanını kesen de ailesinin diğer fertleri de yiyebilir. İhtiyaç içindeki insanlara da tasadduk edilebilir.

Adak, akîka ve şükür kurbanlarınız için bağışlanan her bir yardımla aldığımız kurbanlıkları, bağışlarınızı  keserek ihtiyaç sahibi kimselere, yetim ve öksüzlere, yurtlarda okuyan öğrencilere dağıtıyoruz. Dilerseniz bağışlanan her bir adak (akîka ya da şükür) kurbanının kesimlerini toplu olarak gerçekleştiririyoruz.

Adak Kurbanı

Kurban kesmeyi adayan bir Müslüman Kadın veya Erkek adak kurbanı kesmesi dinimizce vaciptir. Eğer kişi adağını, bir şeyin veya bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kurban kesmesi gerekir.

Adak Kurbanını Kurban Bayramı‘nda kesilen kurbandan ayıran özellik de budur.

Yani Kurban Bayramı’nda kesilen kurban bir dini vazifedir.

Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır. 

Adak kurbanının etinden adak sahibi ile beraber anne babası ve çocukları-torunları yiyemezler ve zengin kişilere de yediremez.

Eğer adak sahibi kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan her hangi birisine yedirmek isterse, o adak etini tartıp rayiç bedelini fakirlere vermesi gerekmektedir.

 

 

 

Akika Kurbanı

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu Akika Kurbanı olarak kestiği,

Hz. Ayşe tarafından rivayet edilmiştir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 11. Cilt, sf: 401) 

Akika Kurbanı çocuğun doğduğu günden buluğ (ergenlik) çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi uygun görülmüştür.

Akika Kurbanı (nesike de denir) kesmek müstehaptır.