Kategori: Akika

Akika Kurbanı

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu Akika Kurbanı olarak kestiği,

Hz. Ayşe tarafından rivayet edilmiştir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 11. Cilt, sf: 401) 

Akika Kurbanı çocuğun doğduğu günden buluğ (ergenlik) çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi uygun görülmüştür.

Akika Kurbanı (nesike de denir) kesmek müstehaptır.